Strona główna

Witamy na stronie internetowej FIRECOMP s.c.

Oferujemy Państwu nasze usługi w zakresie ochrony przeciwpożarowej już od 15 lat.

Prowadzimy kompleksowo sprawy BHP i ochrony przeciwpożarowej dla firm i instytucji.


RZECZOZNAWCY DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH,

W dziedzinie zabezpieczeń przeciwpożarowych proponujemy doradztwo techniczne i prawne, uzgodnienia dokumentacji z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz rzeczoznawcą ds. BHP i ergonomii , ekspertyzy, opiniowanie projektów budowlanych, przygotowanie obiektów do odbioru przez PSP oraz szkolenia dla pracowników wyznaczonych do wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej.


  • Opracowujemy Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego.

  • Oferujemy szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

  • Dostosowujemy się do wymagań Klientów.

  • Zapewniamy terminową realizację zleceń.


Ceny i warunki płatności negocjujemy indywidualnie w zależności od rodzaju zlecenia, jego stopnia trudności, czasochłonności.


Zapraszamy do współpracy !